اطلاعات کنفرانس

دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

محل برگزاری: شیراز
تاریخ برگزاری: 23 اردیبهشت 1383
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1388
تعداد صفحات: 490
تعداد مقالات :26
نمایش مقالات: 82141
شناسه ملی این کنفرانس: PSRC02
نویسندگان مشارکت کننده: 30 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 7

مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 26