خانم دکتر شیرین احمدنیا

Dr. Shirin Ahmadnia

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400027)

2
8
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی