اطلاعات کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1400
تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400
تعداد صفحات: 607
تعداد مقالات :36
نمایش مقالات: 12861
شناسه ملی این کنفرانس: SCIENECONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 79 پژوهشگر

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 36