خانم دکتر فائزه سعیدی

Dr. faezeh saeidi

Researcher ID: (265730)

84
6
2
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو رسمی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مکتب سیاسی امام خامنه ای (علم و دانش) - 1401 - فارسی
  • کتاب مکتب اجتماعی امام خمینی (ره) (علم و دانش) - 1401 - فارسی
  • کتاب مکتب مقاومت سردار سلیمانی (علم و دانش) - 1401 - فارسی
  • پایان نامه بازطراحی پیاده پیاده روهای پیرامون میدان ولیعصر تا خیابان فاطمه به منظور تقویت حس مکان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) - 1401 - فارسی
  • کتاب روح در ادبیات و روانشناسی (علم و دانش) - 1400 - فارسی
  • پایان نامه بررسی و تحلیل نقش فعالیت های شهری در تحقق شهر هوشمند (نمونه موردی: شهر تهران) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر سال 1400 (1400)
  • تقدیر نامه از سازمان توسعه دهندگان علوم (1400)