آقای دکتر رسول صفائی نمین

Dr. Rasoul safaei namin

دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297059)

107
4
8
1
1
9
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • Elder انجمن جغرافیای ایران
 • Member انجمن شهرسازی ایران
 • Member انجمن جامعه شناسی ایران
 • عضو افتخاری انجمن برنامه ریزی استراتژیک ایران
 • مشاور عضو انجمن همیاری شهرداری های استان تهران بزرگ

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • لزوم مناسب سازی، استاندارد سازی ، و بهبود فضاهای شهری در راستای افزایش حضور معلولان و سالمندان با مطالعه موردی منطقه 11 شهری تهران _ نشریه فضای جغرافیائی journal of geography space (1400)
 • بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در افزایش گردشگری در شهر های مقصد گردشگری _ نشریه فضای جغرافیائی journal of geography space (1400)
 • بررسی چگونگی ارتقاء امنیت در فضا های فرسوده شهری با بکارگیری رویکرد C.P.T.E.D نشریه فضای جغرافیائی journal of geography space (1400)
 • تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تاکید بر مدیریت پایدار (1398)

تالیفات

 • کتاب نماز بارزترین مصداق ذکر خدا (تیمورپور) - 1400 - فارسی
 • کتاب در باب روزه و آیین روزه داری (تیمور پور) - 1400 - فارسی
 • کتاب Paradoxical Urbanism (علم و دانش) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب The Rise of Aoutonomous Smart Cities (علم و دانش) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب روح در ادبیات و روانشناسی (علم و دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب sustainable Nation (علم و دانش) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب در باب توحید (رنگین کمان) - 1400 - فارسی
 • کتاب Urban planning Against Poverty (علم و دانش) - 1400 - انگلیسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری تهران مرکزی1399-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندس ناظر مقیم (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • توصیه نامه از دکتر رحیم سرور
 • توصیه نامه از دکتر یوسفعلی زیاری
 • مقام سومی تیمی در شطرنج استان گیلان در رسته ی نوجوانان در سال 1390- تیم شطرنج آستارا
 • مقام سومی تیمی در شطرنج استان تهران در رسته ی بین دانشگاهی در سال 1394 - تیم شطرنج دانشگاهی
 • قهرمان انفرادی میز شماره 2 در مسابقات بین دانشگاهی استان تهران
 • تقدیر نامه از خانه فرهنگ و مشارکتی ایران و انتخاب مقاله ی ارسالی به عنوان مقاله ی برتر
 • داور رسمی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
 • مربی رسمی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
 • تقدیرنامه از دبیرخانه کنفرانس های دائمی بعنوان داور برتر در ماه های آبان و مهر