اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

تاریخ برگزاری: 24 اسفند 1394
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
تعداد صفحات: 399
تعداد مقالات :38
نمایش مقالات: 29401
شناسه ملی این کنفرانس: ASECONF02
نویسندگان مشارکت کننده: 93 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

نتایج 1 تا 50 از مجموع 38