دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی

Flower and Ornamental Plants

مجله گل و گیاهان زینتی، توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و پژوهشکده ملی گل وگیاهان زینتی با هدف اطلاع رسانی پیشرفتها و گسترش علوم مربوطه به صورت دو فصلنامه الکترونیکی منتشر میشود. این مجله در ۱۴ محور زیر مقاله می‌پذیرد:

راهکارهای توسعه صادرات
سازه ها و اتوماسیون گلخانه ای
به نژادی و به زراعی
ریزازدیادی و بیوتکنولوژی
تغذیه و کشت هیدروپونیک
فیزیولوژی پس از برداشت
منابع ژنتیکی
توسعه و طراحی فضای سبز
آفات و بیماری ها
اقتصاد و بازار
تجاری سازی فناوری های نوین
توانمندی ها و چالش های صنعت گل
فرهنگ و الگوی مصرف
سلامت و محیط زیست

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات