مقالات فصلنامه مکانیک جامد، دوره 12، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 فروردین 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 1,425