مقالات فصلنامه مکانیک جامد، دوره 8، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 12 اسفند 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 895