مقالات فصلنامه مکانیک جامد، دوره 9، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 12 اسفند 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 954