مقالات فصلنامه مکانیک جامد، دوره 11، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 12 اسفند 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 971