ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد مقالات
3264 مقاله
کل صفحات
49677
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
772
کل دریافت مقالات
45368
کل نمایش مقالات
2480003
متوسط استناد مقاله
23.65
کل نویسندگان
8659
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:7 اسفند 1385
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1385
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 2124
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 284737
تعداد دریافت مقاله: 4173
تعداد ارجاعات: 67
روز برگزاری:24 اردیبهشت 1387
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1386
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 340
تعداد کل مقالات: 158
تعداد کل صفحات: 2067
تعداد مقاله کامل: 157
تعداد نمایش مقالات: 373550
تعداد دریافت مقاله: 6460
تعداد ارجاعات: 123
روز برگزاری:5 اردیبهشت 1388
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1387
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 270
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 1514
تعداد مقاله کامل: 119
تعداد نمایش مقالات: 258829
تعداد دریافت مقاله: 4803
تعداد ارجاعات: 92
روز برگزاری:2 آذر 1390
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1390
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 103
تعداد کل صفحات: 1497
تعداد مقاله کامل: 103
تعداد نمایش مقالات: 122340
تعداد دریافت مقاله: 2147
تعداد ارجاعات: 50
روز برگزاری:2 اسفند 1390
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1391
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 757
تعداد کل مقالات: 304
تعداد کل صفحات: 4234
تعداد مقاله کامل: 304
تعداد نمایش مقالات: 323831
تعداد دریافت مقاله: 5585
تعداد ارجاعات: 170
روز برگزاری:1 اسفند 1391
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1014
تعداد کل مقالات: 378
تعداد کل صفحات: 5679
تعداد مقاله کامل: 378
تعداد نمایش مقالات: 357619
تعداد دریافت مقاله: 6586
تعداد ارجاعات: 172
روز برگزاری:6 اسفند 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1058
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 6051
تعداد مقاله کامل: 381
تعداد نمایش مقالات: 254296
تعداد دریافت مقاله: 5516
تعداد ارجاعات: 67
روز برگزاری:5 اسفند 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1049
تعداد کل مقالات: 368
تعداد کل صفحات: 5661
تعداد مقاله کامل: 368
تعداد نمایش مقالات: 189508
تعداد دریافت مقاله: 4641
تعداد ارجاعات: 17
روز برگزاری:11 اسفند 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1045
تعداد کل مقالات: 366
تعداد کل صفحات: 5290
تعداد مقاله کامل: 365
تعداد نمایش مقالات: 127279
تعداد دریافت مقاله: 2243
تعداد ارجاعات: 13
روز برگزاری:10 اسفند 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1085
تعداد کل مقالات: 389
تعداد کل صفحات: 6098
تعداد مقاله کامل: 389
تعداد نمایش مقالات: 93998
تعداد دریافت مقاله: 1455
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:29 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 811
تعداد کل مقالات: 298
تعداد کل صفحات: 5077
تعداد مقاله کامل: 298
تعداد نمایش مقالات: 79675
تعداد دریافت مقاله: 1662
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:6 اسفند 1398
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 759
تعداد کل مقالات: 281
تعداد کل صفحات: 4385
تعداد مقاله کامل: 281
تعداد نمایش مقالات: 14341
تعداد دریافت مقاله: 97
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی