دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده

Islamic studies of women and family

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰، حائز رتبه علمی – پژوهشی گردید.

بر اساس ماده واحده جلسه ۶۲۵ مورخ ۱۳۸۷.۳.۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی اعتبار یکسان با مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

اهداف و چشم انداز:
تبیین و نشر معارف دینی در حوزه زنان و خانواده و ایجاد زمینه برای تولید اندیشه در این حوزه با رویکرد دینی؛
ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمینه مطالعات اسلامی زنان و خانواده؛
معرفی و نقد آثار، آراء و نظریات علمی در زمینه زنان و خانواده با رویکرد دینی؛
تعمیق و تقویت پژوهش بین پژوهشگران، اساتید و دانش­آموختگان جامعه الزهرا سلام­ الله علیها .