بحران آب و مروری بر راهکارهای مدیریت بحران آب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_009

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

بحران در لغت به معنای آشفتگی و تغییر حالت می باشد. هر پدیده از مجموعه ای از نقاط ت شکیل شده ا ست که نقاط کمینه و بی شینه آن را حد کمینه مجاز و بی شینه مجاز گویند. در شرایط طبیعی مجموعه نقاط بین این دو مقدار را دامنه مجاز گویند. مادامیکه تغییرات این پدیده در دامنه مجاز با شد یعنی در میان کمینه و بی شینه قرار گیرد، پدیده م سیر طبیعی خود را طی می کند و زمانی که به یکی از نقاط کمینه و یا بیشینه نزدیک شود در حقیقت به مرز بحران نزدیک شده و در صورت خروج از دامنه مجاز شرایط فوق بحرانی (بحران مطلق) تعریف می شود. بحران کمبود آب نیز، زمانی اتفاق می افتد که به حد پایین یا کمینه دامنه مجاز آب سرانه نزدیک شود. در این مطالعه عوامل ایجاد بحران و چالش های ناشی از آن در ایران و دنیا برر سی شده ا ست و سهم هر بخش از م صرف کنندگان آب مشخص شده ا ست که بخش کشاورزی با 90 درصد سهم، بیشترین نقش را در مصرف آب و ایجاد بحران آب دارد. لذا راهکارهایی برای جلوگیری از این عوامل بخصوص در بخش ک شاورزی پیشنهاد شده ا ست که غالبا مربوط به شیوه های آبیاری می باشند.

نویسندگان

سیما ملک محمدی

کارشناس ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،

سیداحمد میرباقری

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

مجید احتشامی

استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،