طراحی نظام جامع توسعه مدیران (تجربه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,097

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHRD03_005

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1385

چکیده مقاله:

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، طرح نظام جامع آموزش و پرروش مدیران را به منظور ارتقای توان مندی مدیران تصویب نموده که این مقاله چکیدة آن را گزارش می کند . ابتدا مبانی نظری که شامل ماهیت و نحوة یادگیری مدیران، انواع روش های توسعه مدیران و تجارب شرکت های برتر و کشور های پیشرفته در این خصوص است، مورد بررسی و مرور قرار گرفته است . سپس متدولوژی یا چارچوب مفهومی طراحی شده که مبتنی بر تلفیق سه منبع آموزش، پرورش و تجربه است . طرح بر مدل شایستگی ها استوار است که با استفاده از رویکرد کانون ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرند . همچنین شایستگی های افراد طی برنامه های مهارت آموزی، خودتوسعه ای و منتورینگ توسعه و پرورش می یابد . مدل شایستگی دربرگیرندة ده شایستگی اصلی است که هریک به دو شایستگی فرعی تقسیم می شود . به علاوه هر شایستگی به پنج سطح طبقه بندی شده که بیانگر آن است که مدیران برای ارتقا به سطوح بالاتر سازمانی باید از چیرگی خاصی در هر شایستگی برخوردار باشند . به این ترتیب مدیران به چهار سطح عملیاتی، میانی، ارشد و ستادی طبقه بندی شده و دوره های مهارت آموزی به صورت دوره های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای هر سطح طراحی شده است . طرح ضمن تشریح روش های خودتوسعه ای، نحوة اجرا منتورینگ را مشخص کرده و پیشنهادهایی از نظر نحوة اجرای دوره ها، مکانیزم های پذیرش و انگیزش، سایر امور ارایه می کند .

نویسندگان

محمدعلی بابایی زکلیکی

دکترای مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک - رهبری ) ،عضو هیات علمی دانشگاه