آقای دکتر حسین پرستش

Dr. Hossein parastesh

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (451659)

33
2
3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی