توسعه یک مدل اجزاء محدود برای شبیه سازی رفتار لرزه ای قاب گرم نورد ترکیب شده درعرض قاب فولادی سبک سرد نورد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCIVILI03_056

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر توسعه یک مدل اجزاء محدود برای شبیه سازی رفتار لرزهای قاب ترکیبی گرم نورد ترکیب شده درعرض قاب سرد نورد سبک فولادی می باشد. برای صحت سنجی مدل اجزاء محدود ایجاد شده در این تحقیق، یک مدلهمانند مدل آزمایشگاهی قاب ترکیبی در ابعاد واقعی که توسط محققین دیگر انجام شده است، ساخته شد و با نتایجآزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج مدل اجزاء محدود توسعه داده شده نشان داد که این مدل توانایی پیش بینی رفتارلرزه ای قاب ترکیبی فولادی گرم نورد و سرد نورد در عرض را با دقت بسیار بالایی دارد. سپس به بررسی عملکرد لرزه ایاین نوع قاب ترکیبی تحت بارگذاری رفت و برگشتی پرداخته شد. کانتورهای تنش حاصل مدلسازی اجزاء محدود نشان دادکه تغییر شکل های پلاستیک در ستون های فولادی گرم نورد شده و اطراف نقاطی که به به کف قوی متصل شده اند،مشاهده شده است. کمانش قابل توجهی در بال مهار بالایی قطری و قاب عمودی مجاور به ستون فولادی گرم نورد شدهرخ داده است. نتایج مربوط به ارزیابی رفتار قاب ترکیبی در محل اتصال قسمت فولادی گرم نورد شده به آخرین قاب سردنورد شده نشان داد که قاب سرد نورد شده صورت موضعی کمانش کرده است و این موضوع بیانگر این است که این نواحینیاز به تقویت دارند.

کلیدواژه ها:

مدل اجزاء محدود ، قاب ترکیبی ، قاب فولادی سبک سرد نورد ، قاب فولادی گرم نورد ، رفتار لرزه ای ، بارگذاری رفت و برگشتی

نویسندگان

حسین پرستش

دانشیار مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

بهروز موگویی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ تهران