راهنمای تهیه شناسنامه فنی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های نگهبان

رده بندی دیویی: 624/171
شابک: 978-600-269-042-5
رده بندی کنگره: 1396 2ر53ح/645 TA
شماره کتابشناسی ملی: 4799591
شناسه ملی سند علمی: R-1223886
تاریخ درج در سایت: 12 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 89
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این کتاب در 89 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

اگرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خیزی کشور، آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی، شناسایی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیری مستحدثات (ساختمان ها، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی) و ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی آنها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش داد. یکی از ملزومات اولیه بحث مقاوم سازی، بهسازی یا ارزیابی آسیب پذیری سازه ها آگاهی و داشتن اطلاعات فنی سازه (اعم از مشخصات عمومی، مشخصات فنی المان های مختلف سازه، نقشه ها و دتیل های طراحی، مشخصات و مفاومت مصالح مورد استفاده در سازه،مشخصات ژئوتکنیکی و لرزه خیزی منطقه و ...) می باشد. متاسفانه این اطلاعات در مورد اکثر سازه های موجود به صورت مدون و در غالب یک فرمت مشخص موجود نمی باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع بر آن شد که زمینه ی تدوین راهنمایی جهت تهیه شناسنامه فنی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های نگهبان موجود را فراهم نماید. راهنمای تهیه شناسنامه فنی و ارزیابی آسیبپ ذیری لرزه ای سازه های نگهبان شامل دو بخش مجزا است. در بخش اول به تهیه شناسنامه فنی سازه نگهبان پرداخته می شود و در بخش دوم با استناد به اطلاعات شناسنامه فنی چگونگی ارزیابی آسیبپذیری لرزه ای سازه های نگهبان آمده است. شناسنامه فنی سازه ها نگهبان دستافزار تشکیل پرونده های اطلاعاتی سازه های نگهبان به شمار می رود که با اهد اف مطالعاتی متفاوت، کاربرد خواهد داشت . داده ها و اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی هر سازه نگهبان حاوی مجموعه فشرده ای از اطلاعات موردنیاز برای مقاصد گوناگون می باشد. مجموعه موارد مطرح شده در شناسنامه فنی تفصیلی، خود همانند یک چک لیست، یاری دهنده طراحان، سازند گان و مسوولان بهره برداری و نگهداری و مستندسازی سازه های نگهبان خواهد بود. به این معنا که یادآور نکاتی در طراحی، ساخت و نگهداری است که به مهندسان مسوول کمک خواهد کرد تا نکته ای در این فرآیند (چه در فرآیند طراحی و ساخت سازهنگهبان جدید و چه در مطالعه وضعیت سازه های نگهبان موجود به قصد تشکیل پرونده سازه نگهبان یا ارزیابی آسیب پذیری ) به دست فراموشی سپرده نشود. بخش دوم راهنما بررسی آسیب پذیری لرزهای سازه های نگهبان با توجه به ویژگی های مهم و موثر بر عملکرد لرزه ای، بدون صرف هزینه های ناشی از ارزیابی های تفصیلی است. نتایج ارزیابی آسیب پذیری لرزهای سازه های نگهبان می تواند برای دسته بندی و اولویت بندی سازه های نگهبان به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، ارزیابی طی یک فرآیند دو مرحله ای که شامل ارزیابی لرزه ای سریع و تفصیلی است، صورت می پذیرد. در این فرآیندها با تکمیل برگه های ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های نگهبان بر اساس چارچوب های تعریف شده و محاسبه ی شاخص ارزیابی آسیب پذیری لرزهای معیاری برای قضاوت و انتخاب یکی از سه گزینه ی ذیل برای سازه های نگهبان مهیا می شود.