آقای محمد پرورش

Mohammad Parvaresh

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179523)

13
3
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی