آقای دکتر علیرضا خالو

Dr. Alireza Khaloo

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178323)

88
15
3
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی