آقای دکتر رجب اسفندیاری

Dr. Rajab Esfandiari

Associate Professor of Imam Khomeini International University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407142)

11
47
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی