آقای دکتر محمدرضا درفشه

Dr. Mohammad Reza Darafsheh

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (370296)

1
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی