خانم دکتر آیدا مخترع

هیات علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (255139)

22
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب حقوق محیط زیست و سرمایه گذاری بین اللملی (نیایش/شیراز) - 1399 - فارسی
  • کتاب پایبندی به حاکمیت قانون تضمین‌گر امنیت جامعه بین‌المللی (راز نهان/تهران) - 1395 - فارسی

سوابق استادی