توسعه و مدیریت اکوتوریسم و بررسی حقوقی اثرات آن بر محیط زیست

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELAW01_010

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

امروزه اکوتوریسم با توجه به گسترش فعالیت های گردشگری، به عنوان یک صنعت پویا و مهم در سطح جهان مطرح است.لازمه بهره مندی از اینصنعت، پایدار ماندن آن است؛ و برای آنکه کشوری بتواند اکوتوریست را همراه با توسعه، حفظ کند باید مدیریت و برنامه ریزی صحیح آن را دراولویت خود قرار دهد.از طرفی مساله محیط زیست که محیط زندگی جانداران و غیر جانداران است، نباید از طریق فعالیت های اکوتوریستی بهمخاطره بیفتد و سبب تخریب زیست بوم آن گردد. هدف از این گفتار پاسخ به این سوالات است؛ که مدیریت و توسعه اکوتوریست چگونه امکانپذیر است و اینکه اکوتوریست چه اثراتی از منظر حقوقی بر محیط زیست دارد. در این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی منابعالکترونیکی گردآوری شده است، ابتدا به بررسی مدیریت و توسعه اکوتوریست می پردازیم و سپس اثرات اکوتوریست بر محیط زیست را از منظرحقوقی بررسی می کنیم. نتایج این تحقیق مبنی بر آن است که مدیریت و توسعه اکوتوریست به طریقی امکان پذیر خواهد بود که ابتدا چالش هاو مشکلات آن بررسی گردد و سپس با ارایه راهبرد هایی به حل آنها پرداخته شود، همچنین اثرات اکوتوریست می تواند پیامد های زیانباری برمحیط زیست بگذارد، که در اینجا نقش دولت، مسئولیت و جبران خسارت به میان می آید.

نویسندگان

علی قزلباش

دانشجوی کارشناسیارشد حقوق مالی _ اقتصاد، موسسه آموزش عالیآپادانا شیراز،ایران

آیدا مخترع

عضو هییت علمی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران