اطلاعات کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

محل برگزاری: شیراز
تاریخ برگزاری: 8 خرداد 1398
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
تعداد صفحات: 2189
تعداد مقالات :209
نمایش مقالات: 74238
شناسه ملی این کنفرانس: ELAW01
نویسندگان مشارکت کننده: 268 پژوهشگر

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

نتایج 1 تا 50 از مجموع 209