نقش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,207

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELAW01_058

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) به عنوان یک سازمان بین المللی غیردولتی محیط زیستی نقش چشمگیر و حیاتی در شکلگیری و توسعه این گرایش از حقوق را داشته است. مهمترین کارکردهای اکوسیستم کمک به کاهش فقر و افزایش فرصت های توسعه اقتصادیبرای جوامع است. گسترش این تفکر نیازمند یکپارچگی در تصمیم ها و عملکردهای منطقه ای، ملی و بین المللی سیاست گذارها در همه رده ها وهمچنین در رهبران اقتصادی است.سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) به دنبال افزایش درک علمی فرصت هایی است کهطبیعت در اختیار انسان قرار میدهد. اما این سازمان جهانی می داند این درک تنها از طریق راه های عملی چون همراهی دانشمندان،سیاستگزاران، رهبران اقتصادی و NG ها و تغییر ارزش های جهانی و نحوه استفاده از منابع طبیعی تحقق خواهد یافت.اتحادیه بین المللیحفاظت از طبیعت از طریق حمایت و توسعه علوم جدید حفظ محیط زیست، استفاده این علوم در پروژه های بین المللی و برقراری ارتباط بیننتایج بدست آمده در تحقیق ها با سیاست های منطقه ای، ملی و بین المللی از طریق گفتوگوی بین دولتها و جوامع شهری و بخش خصوصیبه دنبال حفظ محیط زیست است. این پزوهش با هدف بررسی فعالیت های حقوقی IUCN ، نقش و کارکرد آن را در این حوزه ا.جام شد.با توجهبه اینکه ماهیت این سازمان اساسا تخصصی و فنی است و جمع عظیمی از کارشناسان علمی به تامین حمایت علمی و اطلاعاتی جامعه بینالمللی می پردازند، این سازمان نقش مهمی در آگاه سازی جامعه بین المللی برای اهمیت ایجاد قوانین و مقررات بین المللی محیط زیستیداشته است و از این رو با کمک به شکل گیری کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و برگزاری نشست های جهانی محیط زیستی ، در شکلگیری حقوق بین الملل محیط زیست نقش حیاتی داشته است و در توسعه این رشته از حقوق در زمینه های مختلف بسیار فعال بوده وهمچنین نیز در حال فعالیت است. به طوریکه سال های طولانی است این سازمان به عنوان مهمترین و موثرترین سازمان بین المللی غیردولتیفعال در محیط زیست ویژه حقوق محیط زیست شناخته می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل محیط زیست ، IUCN ، محیط زیست ، آموزش

نویسندگان

همایون خانبازی

کارشناسی ارشد حقوق مالی، اقتصادی، موسسه آموزش عالی اپادانا، شیراز، ایران

آیدا مخترع

عضو هییت علمی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران