فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

Modern Interdisciplinary Research in Law

نشریه علمی تخصصی تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق موسسه آموزش عالی آپادانا در سال ۱۴۰۰ به موجب مجوز شماره ۸۷۵۱۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است.

هدف این نشریه کشف و گسترش مرزهای علم حقوق در تعامل با سایر حوزه‌ها با رویکرد میان رشته‌ای است و همچنین تطبیق آموزه‌های حقوقی با دیگر رشته‌های مرتبط است.

حوزه های تحت پوشش:

حقوق ، حقوق مدنی ، حقوق کیفری ، حقوق خانواده ، حقوق ثبت ، آیین دادرسی ، حقوق تجارت ، جرم شناسی ، سیاست جنایی ، حقوق مالکیت فکری ، حقوق اساسی ، حقوق کار ،حقوق بین الملل ، حقوق عمومی ، فقه ، علوم قرآنی ، فلسفه ، اخلاق ، ادبیات ، هنر ، ورزش ، پزشکی ، آمار ، مدیریت ، علوم اقتصادی ، علوم اجتماعی ، محیط زیست ، فضای مجازی ،حقوق شهروندی ، معماری ، اقتصاد ، بیمه ، عرفان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات