ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

جعفر حاجی‌لو

استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186608)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی جعفر حاجی‌لو در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات جعفر حاجی‌لو در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های مختلف در تعیین نیاز سرمایی جوانه های گل در چند رقم هلوششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
2دریافت فایل PDF مقالهکاربردخواص مهندسی تمشک ایرانی درفرآیند پس از برداشتششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دماهای مختلف بر جوانهزنی و رشد لوله گرده در چند رقم و ژنوتیپ بادام با زمانهای گلدهی متفاوت در شرایط دگرگرده افشانیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در چند ژنوتیپ انتخابی ذغال اختههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات چند ماده شیمیایی برون زاد بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری آلوی رقم قطره طلاهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غلظتهای مختلف و نوع پلی آمین های برون زاد بر ویژگی های کیفی آلوی رقم شابلون در طول دوره انبارداریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف اسیدسالسیلیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه زردآلو رقم شکرپاره همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف اسیدسالسیلیک بر ویژگیهای کیفی میوه زردآلو رقم شکرپاره همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط سیستم های آنتی اکسیدان آنزیمی و میزان مقاومت به یخزدگی در شکوفه های واقعدر مرحله بادکنکی ارقام مختلف هلوسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهارتباط سیستم های آنتی اکسیدان آنزیمی و میزان مقاومت به یخزدگی در شکوفه هایارقام هلو در مرحله تمام گلسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
11دریافت فایل PDF مقالهاثر بنزیل آدنین بر ویژگی های کیفی میوه آلو در طول دوره انبارمانیاولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست1397
12دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان های مختلف برداشت بر ویژگی های کیفی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه در دو رقم هلو (کوثری و انجیری مالکی)نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد غلظت های مختلف بنزیل آدنین به عنوان تنک کننده میوه بر ویژگی های کیفی آلو رقم قطره طلا در طول دوره انبارمانینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان بار درخت به کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی میوه آلوی رقم قطره طلا ناشی از کاربرد بنزیل آدنیننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمارهای پس از برداشت کلرید کلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری کلرید سدیم بر برخی ازخصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی دانهالهای گردوی ایرانیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز سرمایی جوان ههای گل در ارقام مختلف زردآلو و آلو و مقایسه آن با هیبرید بین گون های آلو × زرد آلوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در چند رقم هلوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زمان های مختلف گرده افشانی گل، بر جوانه زنی و رشد لوله گرده در بخ شهای مختلف مادگی در چند رقم هلوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهظرفیت آنتی اکسیدانی کل چند رقم هلو در ارتباط با فنل و فلاونوئید کل آنهاهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد لوله گرده بادام در شرایط درون شیشه ایهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیراعمال تکنیک خشکی قسمتی از منطقه ریشه بر رشد ، عملکرد و کیفیت توت فرنگی رقم سلوااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه در چند رقم هلواولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی برخی ویژگیهای کیفی میوه درچند ژنوتیپ برتر ذغال اخته به منظور کشت و بهره برداریششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
25دریافت فایل PDF مقالهتولید گیاهان درون شیشه ای پایه GF677ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388

مقالات جعفر حاجی‌لو در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد آنتی اکسیدانتو شوری بر خصوصیات فتوسنتزی و رشد رویشی زیتون رقم زردفصلنامه علوم باغبانی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهتحمل به تنش کم آبیاری نژادگان های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی های فیزیولوژیک و دمای برگمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهویژگی های باردهی شش ژنوتیپ امیدبخش زردآلوبه زراعی نهال و بذر1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کیفی زردآلو رقم شاهرودی (Prunus armeniaca cv Shahroudi) در طی مراحل مختلف برداشتمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1398
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کیفی پوست و گوشت برخی از ارقام و ژنوتیپ های هلوفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
6دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف شوری روی شاخص های رشد، جذب عناصر ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک ریشه و برگ پایه هیبرید GN15فصلنامه علوم باغبانی ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان پرولین و برخی آنزیم های موجود در جوانه گل چند رقم زردآلو طی دوره تجمع گرماییدوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1395
8دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر میزان تنک، خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه درآلوی رقم قطره طلادوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1395
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی برگی پوتریسین و پرولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پوست و گوشت میوه دو گونه مرکبات در پاسخ به تنش دمای پاییندوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک، و ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه دو رقم هلوفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداریفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نوع پلی آمین بر انبارمانی میوه آلو، رقم ’شابلون‘فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
تاریخ ایجاد رزومه: 27 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 448 بار

نمودار سالانه مقالات جعفر حاجی‌لو طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با جعفر حاجی‌لو

شماره تلفن: 041133392038

به اشتراک گذاری صفحه جعفر حاجی‌لو

پشتیبانی