ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حسین بارانی

Hosein Barani

دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185335)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسین بارانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه بیرجند
دبیر اجراییچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

مقالات حسین بارانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص مکانیکی مخلوط پلیمری کائوچوی طبیعی و پلی استایرن بوتادین در حضورهشتمین همایش ملی لاستیک1385
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای عملیات آبخیزداری در آبخیز چهل- چای در استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت بیولوژیک با توزیع دوجملهای در حوزه آبخیز چهلچای، استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری روش های مدیریت سنتی سازگار با شرایط اکولوژیک در مراتع ییلاقی ایران(مطالعه موردی البرز شمالی بلده)کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی بهره برداران در شیوه های سنتی چرای دام( مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی)کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
6دریافت فایل PDF مقالهاتنو فار ما کو لوژی گیاه دارویی هلپه ( Teucrium polium) در طب سنتی ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمدکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اتنو فار ما کو لوژی بلوط ایرانی (Quercus brantii) نزد ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمدکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
8دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی و تجربی دامداران در مورد استفاده داروئی از گیاهاین ناخواسته و مهاجم مرتعی(مطالعه موردی: بهره برداران مراتع روستای چهار باغ در جنوب گرگان)کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
9دریافت فایل PDF مقالهمنطق فازی و ارزشگذاری نسبی گیاهان در دانش بومی ( مطالعه موردی: ارزشگذاری گیاهان مرتعی نزد بهره برداران مراتع چهارباغ در جنوب گرگان)کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قرق بر روند تغییرات پوشش گیاهی مراتع ییلاقی حوزه معرف کچیک واقع در (استان گلستان)همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
11دریافت فایل PDF مقالهتقش بهره برداری از محصولات فرعی در مدیریت پایدار مراتع مطالعه موردی: مرتع برف و بن شهرستان آملهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان ترسیب کربن گونه Agropyron elongatom در خاک و گیاه در مراتع دست کاشت(مطالعه موردی:چپر قویمه گنبد)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رطوبت علوفه بر روی نیاز آبی گوسفند( مطالعه موردی مراتع صفاایشان شهرستان گمیشان استان گلستان)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و اثرات احتمالی آن دررابطه با تخریب مراتعدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی عسل بدست آمده از عرصه مراتع نیمه خشک نیشابوراولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
16دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی زنبورداران منطقه بینالود در خصوص زنبورپذیری گیاهان در مراتعاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاصله پایه های گیاهی از یکدیگر (مطالعه موردی: منطقه شاهکوه سفلی شهرستان شاهرود)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر برخی عوامل محیطی بر پراکنش گونه های دارویی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه کچیک در مراوه تپه)همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر منفی عدم مدیریت در منابع طبیعی مطالعه موردی: ظرفیت دامنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین عرصه های مستعدجمع اوری باران درآبخیزآق امام استان گلستان با استفاده ازGISسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهزنبورداری درگذرزمان باتکیه بردانش بومی مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک نیشابورسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی طایفه مستقل کله کوهی: بهره برداران مراتع بیابانی اطراف حوض سلطان ـ قمسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهشایستگی حرفه ای درمدیریت منابع طبیعی: ارزیابی دانش و آگاهی مرتعداران پیرامون عملیات قرق درحفظ و احیای مراتع بزداغی شهرستان بجنوردسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تنوع گونه ای پوشش گیاهی با شاخص های گیاهی NDVI حاصل از داده های سنجنده ETM+نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی آثار تغییرات بارندگی بر تنوع گیاهی در مراتع شور و قلیایی منطقه ا ینچه بروندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر وجود مسیرهای تردد دام (میکروتراس) در مراتع(مطالعه موردی: مرتع مراوه تپه استان گلستان)همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های حفاظت و مدیریت خاک در حوزه معرف کچیکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی و کاهش رطوبت بر رشد رویشی و عملکرد یونجه یکسالهM. Scutellata Millدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
29دریافت فایل PDF مقالهدانش سنتی استفاده از گیاهان دارویی در طب شکسته بندی سنتیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اتنوفارماکولوژی گیاه دارویی لاله واژگون گل نگین (Fritillaaria imperialis L.) نزد ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات درمانی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl. ) در طب سنتی ایل طیبی (مطالعه موردی: منطقه دلی کما شهرستان کهگیلویه)همایش ملی گیاهان دارویی1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی 5 گونه از گیاهان دارویی منطقه مراوه تپه در فرهنگ عمومی مردم ترکمن ، استان گلستانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
33دریافت فایل PDF مقالهاتنوفارماکولوژی گیاهان Satureja mutica Fisch و Mentha longlifolia(Hud) در درمان سندروم روده تحریک پذیر (مطالعه موردی : مراتع تپه ماهوری مراوه تپه ، استان گلستان)همایش ملی گیاهان دارویی1389
34دریافت فایل PDF مقالهنظام مختابادی جایگزینی برای آینده دور یا نزدیک زندگی عشیره ایهمایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران1383
35دریافت فایل PDF مقالهچالشهای تحقق توسعه پایدار در مراتع ییلاقی سهندکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
36دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی و تحلیل سامانهای عرفی بعنوان واحدهای مدیریت مرتعسومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران1383
37دریافت فایل PDF مقالهنقش مشارکت جوامع محلی در احیای اراضی جنگلی و تخریب یافتهکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
38دریافت فایل PDF مقالهپروسه طرح بیمه دام سبک در ایراندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
39دریافت فایل PDF مقالهعملکرد بیمه محصولات کشاورزی در استان گلستان؛ با تاکید بر بیمه دام و مرتع(منطقه موردیشهرستان آق قلا)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
40دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی عشایر و ابخیزنشینان در زمینه حفاظت از پوشش گیاهییازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مشخصات اقتصادی -اجتماعی کوچندگان و بهره برداران مراتع کوهدشتدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اجتمای-اقتصادی موثر بر رعایت زمان چرای دام در مرتعمطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشتدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
43دریافت فایل PDF مقالهپروژه های اجرایی مدیریت چرای دام در استان لرستاندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کاربرد سنتی مهمترین گونههای گیاهان دارویی شهرستان بهبهاندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی مردم محلی شهرستان بهبهانچهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
46دریافت فایل PDF مقالهپژوهش های آرکئومتالورژی و معدنکاری کهن در خراسان جنوبی (با تکیه بر بررسی های باستان شناسی و آزمایشات پتروگرافی)دومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی درآمدهای حاصل از مراتع (مطالعه موردی: مراتع محمدآباد شهرستان علی آباد)کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مشارکت و رضایت اقتصادی - اجتماعی بهره برداران طرح های مرتعداری مراتع شهرستان مراوه تپه استان گلستانسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
49دریافت فایل PDF مقالهصندوق بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصاد ملیدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
50دریافت فایل PDF مقالهآینده نگاری فراهمی آب برای تامین نیازهای محیط زیستی در منطقه سیستانچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های اقتصادی- اجتماعی بهره برداران طرح های مرتعداری مراتع شهرستان مراوه تپه استان گلستانکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیاست بدهی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1396
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار بازار عسل طبیعی در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرستان گرگان- استان گلستان)همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها1396
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی خوراک های سنتی تهیه شده توسط جوامع محلی از گیاهان مرتعی (مطالعه ی موردی: بومیان مراتع زبرخان)چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
55دریافت فایل PDF مقالهواکاوی دانش بومی شیوه های بهره برداری و استفاده سنتی از گیاهان دارویی ریواس، آویشن و کورچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی پذیرش تنسیق مراتع و موانع آن در بین بهره برداران مراتع شمال کلاله، استان گلستانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرورت تنسیق مراتع از دیدگاه بهره برداران مراتع شمال کلاله، استان گلستانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
58دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدلRUSLE و GIS در برآورد میزان فرسایش خاک و بار رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوررود هراز)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش بهره برداران به پرواربندی گوسفند در منطقه کیاسرکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
60دریافت فایل PDF مقالهآینده پژوهی در مرتعداریچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
61دریافت فایل PDF مقالهدرک و سازگاری آبخیزنشینان منطقه سمیرم نسبت به تغییر اقلیمسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز1397
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات نقش زنان در بهره برداری از مراتع روستایی (مطالعه موردی: روستای جوانمرد استان لرستان)چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی روشهای اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت چرا از دیدگاه بهره برداران عشایری و کارشناسانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
64دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل سفالهای تپه بروه سردشت با استفاده روشهای آزمایشگاهی،میکروسکوپی و طیف سنجیچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران1398
65دریافت فایل PDF مقالهساختار شناسی بافت و تعیین نوع رنگدانه سفالهای دوره مس و سنگ تپه قشلاق با استفاده از روش های پتروگرافی و اسپکتروسکوپیچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران1398
66دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی و سازگاری عشایر ایل قشقایی سمیرم نسبت به تغییر اقلیمششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1398
67دریافت فایل PDF مقالهظرفیت سنجی بومگردی به عنوان یکی از خدمات اکوسیستم های مرتعیسومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1399
68دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و تحلیل روش های پهنه بندی توسعه اکوتوریسم و گردشگری در اکوسیستم های مرتعی ایران و جهانسومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1399

مقالات حسین بارانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ و دانش عامیانه(مطالعه موردی: شیوه های سنتی و دانش بومی شترداری)دوفصلنامه دانش بومی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونههای دارویی کچیک(مطالعه موردی مراتع کچیک در شمال شرق استان گلستان)دوفصلنامه دانش بومی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی مردم ترکمن درباره قارچ دنبلان صحراییدوفصلنامه دانش بومی ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالهترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقیفصلنامه علوم اجتماعی1380
5دریافت فایل PDF مقالهکوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقیفصلنامه علوم اجتماعی1381
6دریافت فایل PDF مقالهتقویت و غنی سازی واژه نامه های علمی و تخصصی با استفاده از دانش و فن آوری های سنتیفصلنامه علوم اجتماعی1385
7دریافت فایل PDF مقالهقوم گیاه شناسی گیاهان غیر علوفه ای منطقه دلی کما (دره ای کوهستانی در زاگرس مرکزی)فصلنامه علوم اجتماعی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی همانندی و ناهمانندی دیدگاههای دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی نظام مرتعداری ایراندوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندرانفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی شناخت و طبقه بندی اجزای محیطی در جهت مدیریت بهینه مراتع (مطالعه موردی: عشایر دیلگان در استان کهگیلویه و بویراحمد)دوفصلنامه دانش بومی ایران1396
11دریافت فایل PDF مقالهواکاوی دانش بومی پیرامون گیاه گنبو(آنغوزه ) در مراتع زاگرسی(مطالعه موردی: تنگ-سرخ، استان کهگیلویه و بویراحمد)دوفصلنامه دانش بومی ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهره گیری از گیاهان خودرو توسط عشایردوفصلنامه دانش بومی ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهاخلاق و مشارکت در حفظ منابع طبیعیفصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری1398
14دریافت فایل PDF مقالهریشه یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره برداران (مطالعه ی موردی: مراتع شمال شرق ایران)مجله مرتعداری1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عدم قطعیت ها، پیشران ها و راهبردهای پایداری معیشت وابسته به مرتع داری در جوامع روستایی (مطالعه موردی: مراتع ایران تورانی سیستان و بلوچستان)فصلنامه جغرافیا و توسعه1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستانفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 88 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حسین بارانی

تماس با حسین بارانی


به اشتراک گذاری صفحه حسین بارانی

پشتیبانی