آقای دکتر بمانعلی دهقان منگابادی

Dr. beman Ali Dehghan

دانشیار دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184428)

22
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی