آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی

Dr. Saeed Bozorg-Bigdeli

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182341)

8
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی