آقای عزت اله مافی

Ezatolah Mafi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182215)

35
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی