آقای قدرت اله طالب نیا

Ghodratolah Taleb Nia

دانشیار دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181639)

50
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی