تاثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر بازده سهام با نقش سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-7-2_013

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر بازده سهام با نقش سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده بورساوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی درخصوص ریسک سقوط قیمت سهام بربازده سهام با نقش سرمایه گذاران نهادی است. این پژوهش، از نوع مطالعه توصیفی است. دوره زمانی پژوهش از سال ۱۳۹۱ تا۱۳۹۸ در نظر گرفته شد. جهت مرتب سازی داده ها و آماده نمودن آن ها از نرم افزار Excel استفاده شده و در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. نتایج بررسی فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون پنل دیتا حاکی از آن بوده که ریسک سقوط قیمت سهام بر بازده سهام تاثیر دارد. سرمایه گذاری نهادی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام را تعدیل می کند.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاران نهادی ، ریسک سقوط قیمت سهام ، بازده سهام

نویسندگان

علیرضا رضوی نوری

دانشجوی ارشد مدیریت مالی، گروه مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

رحمت اله محمدی پور

استادیار گروه حسابداری، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران.

قدرت اله طالب نیا

دانشیار گروه حسابداری، رشته مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران