تاثیر ارتباطات سیاسی بر هموارسازی سود با نقش سرمایه گذاران نهادی و مراحل چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده بورس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 238

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-7-2_012

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر ارتباطات سیاسی بر هموارسازی سود با نقش سرمایه گذاران نهادی و مراحل چرخه عمر در شرکت هایپذیرفته شده بورس مورد ارزیابی قرار می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی درخصوص ارتباط بین ارتباطاتسیاسی، هموارسازی، سرمایه گذاری نهادی است. این پژوهش، از نوع مطالعه توصیفی است. دوره زمانی پژوهش از سال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در نظر گرفته شد. جهت مرتب سازی داده ها و آماده نمودن آن ها از نرم افزار Excel استفاده شده و در مرحله بعد با استفاده از نرم افزارEviews آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. نتایج بررسی فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون پنل دیتا حاکی از آن بوده که ارتباطات سیاسی بر هموارسازی سود تاثیر دارد.سرمایه گذاری نهادی رابطه بین ارتباطات سیاسی و هموارسازی سود را تعدیل می کند.

نویسندگان

ملیکا قربانی الیزئی

دانشجوی ارشد مدیریت مالی، گروه مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

رحمت اله محمدی پور

استادیار گروه حسابداری، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

قدرت اله طالب نیا

دانشیار گروه حسابداری، رشته مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران