خانم دکتر الهام پورمهابادیان

Dr. Elham Pourmahabadian

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179055)

41
18
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب معرفی مفاخر و مشاهیر استان چهار محال و بختیاری (وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی) - 1400 - فارسی
  • کتاب 100 هتل 100 کسب و کار (وزارت کار و تعاون-سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری -سازمان تامین اجتماعی) - 1397 - انگلیسی
  • کتاب شهر امن (دانشگاهی فرهوش) - 1396 - فارسی
  • کتاب اصول و مبانی جامع طراحی فضاهای عملکردی برای کودکان (دانشگاهی فرهوش) - 1396 - فارسی
  • کتاب 100 هتل 100 کسب و کار (وزارت کار و تعاون-سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری -سازمان تامین اجتماعی) - 1395 - فارسی