بررسی نقش هشتی در ورودی خانه های سنتی و ایجاد محرمیت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,754

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF02_013

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

معماری گذشته ایران تبلور فرهنگ غنی مردمان ایران را ثبت و ضبط کرده و برای معماران امروز مدرسی بی بدیل به حساب می آید. در معماری گذشته ایران خانه همواره مامنی امن برای ساکنان خود به وجود می آورده است. این پناهگاه با رعایت اصول و موازین محرمیت در معماری سنتی، حرمت ساکنان خود را حفظ می کرده است. برای حفظ حرمت و ایجاد آرامش راهکارهایی متفاوت و متنوعی را معماران گذشته مد نظر قرار می داده اند، کریاس، فخر و مدین، هشتی، دالان و اندرونی و بیرونی، سه دری و پنج دری از جمله راهکارهای راهبردی بوده اند. در نتیجه ی در طراحی خانه ها ی سنتی ایران، معمار آشنایی کامل با مولفه ها ی هویت ساز یعنی ارزش های ملی و دینی و ... دارد و وجود هشتی باعث ایجاد محرمیت و آسایش می شود.

نویسندگان

الهام پورمهابادیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

الناز بهنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

فرناز ترابی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد