ارزیابی تاثیرات نورپردازی جداره های شهری در ارتقاء امنیت و کاهش جرم خیزی در بافت های فرسوده شهری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 835

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTMAYBOD04_084

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

نور و نورپردازی در زندگی هر شهروندی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد چرا که بخشی از فعالیت هرفرد در شبانه روز و تاریکی شب هنگام روی می دهد از این روی از اهمیت والایی برخوردار است. در واقع با کنکاش و نگاهی دقیق به وضعیت شهرهای ایران و به ویژه بافت های فرسوده و تاریخی این موضوع نمایانمی شود که این گونه بافت ها به دلیل آن که از سالیان سال و گاه چند دهه پیش به وجود آمده اند و سپس با گذر زمان و رشد و گسترش فضاهای شهری پیرامونی و متصل شدن آنها به همدیگر به بافتی متراکم و پیوسته تبدیل گشته و از این روی با مشکلاتی از قبیل برهم خوردن تعادل در سطح مناطق روبرو گشته کهخود از لحاظ ساختاری و امکاناتی با مشکلاتی نظیر نورپردازی نامناسب در سطح این مناطق روبرو بوده است. در همین ارتباط فقدان نورپردازی مناسب مخاطراتی را برای ساکنان و رهگذران این بافتها به دنبال دارد کهاز جمله آن می توان به کمبود نور و دید کم در معابر اشاره نمود که منجر به تصادفات و زمین خوردن افراد ضعیف ) اطفال و کهنسالان( می شود. از سوی دیگر نبود نور کافی و تاریک بودن مکان های شهری در این گونه بافت ها باعث دیده نشدن چهره افراد می شود و شرایط را برای برخی افراد سودجو و سو استفادهکننده آماده می کند و آنها را در انجام کارهای خلاف و بزهکاری و ایجاد مزاحمت برای مردم تشویق می نماید و آن را به منطقه ای جرم خیز تبدیل می نماید. لذا در این پژوهش با مطالعه موردی بر روی بافت فرسوده جلفای اصفهان که در محدوده مرکزی حوزهجنوب رودخانه زاینده رود قرار گرفته و دارای سابقه تاریخی و با قدمت 400 ساله می باشد. اگر چه از نظر وضعیت نورپردازی در سالیان اخیر توسط سازمان های مربوطه تلاش هایی برای بهبود وضعیت نورپردازیآن صورت پذیرفته اما با نگاهی اجمالی به اطراف بافت تاریخی جلفا و به دلیل وجود خیابانهای حکیمنظامی، نظر شرقی و غربی، خاقانی، توحید و مهرداد و اطراف مادی ها ذهن ها متوجه نقاط تیره و تاریکی می گردد که خود زمینه را برای آسیب های اجتماعی محیا می کند. از این روی در این پژوهش سعی شدهتا با استفاده از روش علی و کیفی، ابتدا وضعیت نورپردازی بررسی گردد و سپس نقاطی که به دلیل روشنایی و نورپردازی نامناسب آن زمینه را برای جرم و جرم خیز بودن منطقه ایجاد می نماید تعیین نموده و سپس با معرفی نورپردازی خوب راهکارهایی را برای حل مشکل نور پردازی آن به جهت ایجاد آرامش بصری ارایه گردد.

کلیدواژه ها:

محله جلفای اصفهان - بافت فرسوده - نورپردازی – آرامش بصری

نویسندگان

الهام پورمهابادیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مصطفی کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مسعود بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد