آقای دکتر یونس قاسمی

Dr. Younes Ghasemi

Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178832)

17
28
312
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی