بررسی ابعاد سیاست گذاری در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 779

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONFERENCE02_008

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1398

چکیده مقاله:

داروهای بیوتکنولوژیک در دسته داروهای دارای فناوری بالا و همچنین گران قیمت قرار می گیرند که بخش مهمی از گردش مالی دارو را به خود اختصاص می دهند. در این پژوهش پژوهشگران به دنبال آن هستند تا با بررسی ابعاد و وجوه مختلف داروهای بیوتکنولوژیک درزمینه تولید، واردات، صادرات و مصرف، سیاست گذار را یاری کنند تا با نگرشی شامل و کامل به بررسی و آسیب شناسی مسائل این حوزه بپردازد. این پژوهش در حیطه پژوهش های کیفی طبقه بندی می شود که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته به بررسی نظرات خبرگان در این حیطه می پردازد. با طراحی فرم رضایت آگاهانه و پس از موافقت مصاحبه شوندگان مصاحبه ها انجام شد. در این راستا 2 مصاحبه باز برای بررسی پرسش ها و نحوه انجام مصاحبه انجام شد و سپس پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های اولیه، 16 مصاحبه اصلی به روش نیمه ساختاریافته انجام شد تا داده ها به اشباع برسند. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای جزء به کل و استقرایی به صورت ضمنی و صریح انجام شد. بر اساس نظرات خبرگان این حیطه، ابعاد سیاست گذاری در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک در دو حوزه کلی خارجی و درونی طبقه بندی شدند که در حوزه خارجی 5 تم و در حوزه داخلی 6 تم مورد شناسایی قرار گرفت که اینتم ها خود شامل 39 زیرتم می باشند.

نویسندگان

امیرحسین جاجرمی زاده

دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

یونس قاسمی

استاد مرکزتحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

پیوند باستانی

استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

محمد هادی ایمانیه

استاد مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران