خانم دکتر گیتی کریم

Dr. Giti Karim

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177694)

12
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی