آقای دکتر حبیب الله نصیری

Dr. Habibollah Nasiri

دانشیار ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176153)

24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی