مقایسه تاخیر وسایل نقلیه در تقاطع های چراغداربا استفاده از سیستم هوشمند ترافیکیSCATS و مدل وبستر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_158

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

رشد بیرویه جمعیت و افزایش تقاضای سفر ناشی از این رشد، باعث افزایش استفاده از وسایل نقلیه شده است. در سالهای اخیر، استفاده از سیستمهای هوشمند ترافیکی به منظور کاهش تاخیر وسایل نقلیه، مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق میزان تاخیر ناشی از تردد وسایل نقلیه قبل و بعد از فعالسازی سیستم هوشمند SCATS در چند تقاطع چراغدار شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج تاخیر حاصل از نرم افزار شبیه ساز PTV-VISSIM با نتایج بدست آمده از مدل تاخیر وبستر مقایسه گردید. مقایسه نتایج تاخیر حاصل از مدل وبستر با نتایج بدست آمده از داده های میدانی سیستم SCATS نشان میدهد که استفاده از سیستم SCATS باعث کاهش تاخیری معادل 20 درصدی در مقایسه با تاخیر بدست آمده از فرمول وبستر میگردد.

کلیدواژه ها:

تاخیر ، سیستمSCATS ، مدل وبستر ، تقاطعه ای چراغ دار

نویسندگان

مصطفی رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

حبیب اله نصیری

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف