ارزیابی معیارهای کارایی سیستم دوچرخه های اشتراکی در سفرهای درون شهری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 810

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0677

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت و توسعه فضاهای شهری، سفرهای درون شهری نیز افزایش مییابند. جهت کاهش مشکلات ناشی ازافزایش ترافیک نظیر افزایش آلودگی هوا و افزایش زمان سفرهای درون شهری، نیازمند راه اندازی و توسعه سیستمهای حمل و نقل پاک و غیرموتوری هستیم. یکی از مناسب ترین سیستم های حمل و نقل غیرموتوری در سفرهای درون شهری، سیستم دوچرخه های اشتراکی میباشد. بنابراین، هر چه میزان استفاده از این سیستم توسط شهروندان افزایش یابد، استفاده از سایر شیوه های حمل و نقل درون شهری نظیر خودروهای شخصی کاهش خواهد یافت. افزایش تقاضای استفاده از سیستم دوچرخه های اشتراکی نیز وابسته به افزایش کارایی این سیستم میباشد. در این تحقیق، معیارهای کارایی سیستم دوچرخه های اشتراکی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، معیارهای مدیریت بهره برداری، کیفیت زیرساختها، راحتی کاربر و هزینه کاربر، به ترتیب موثرترین معیارهای کارایی سیستم دوچرخه های اشتراکی در سفرهای درون شهری می باشند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محسن کدخدایی

دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد