روشی برای تشخیص میزان آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل شهری پس از وقوع زلزله

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 405

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC18_042

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، بررسی تغییر از حالت اولیه شبکه و اثرات آن بر بازدهی و عملکرد شبکه مورد توجه قرار گرفته است. جهت کمی کردن این عوامل نیازمند بررسی معیارهای عملکرد شبکه خواهیم بود. در این مطالعه، مفاهیم اهمیت کمان های شبکه و آسیب پذیری نواحی ترافیکی معرفی شده و شاخص های متعددی جهت بررسی آنها مطرح گردیده است. این معیارها برای شبکه حمل و نقل شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفته است. جهت بررسی این معیارها، تخصیص ترافیک در شبکه با استفاده از نرم افزار EMME۲ برای هر کمان بسته شده انجام گرفته و با استفاده از مدل های ارائه شده مقادیر اهمیت کمان ها و آسیب پذیری نواحی مورد محاسبه قرار گرفته است. در انتها نیز نتایج جهت بررسی و نمایش به نرم افزار GIS وارد شده است. با توجه به نتایج به نظر می رسد که ناحیه های ۱، ۲، ۴ آسیب پذیرترین نواحی شهر مشهد بوده و در اثر وقوع تخریب در کمان های این نواحی، زمان سفر در شبکه افزایش چشمگیری خواهد داشت. همچنین از مقادیر بدست آمده برای اهمیت کمان ها، می توان نتیجه گرفت که بحرانی ترین کمان ها در شبکه شامل پل ها، مانند پل فجر، پل امام حسین، پل الغدیر بوده که در اثر تخریب و بسته شدن این کمان ها نیز زمان سفر در شبکه افزایش زیادی خواهد یافت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدیه محمودآبادی

کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

حبیب اله نصیری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف