آقای دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم

Dr. mohamadreza rashidialhashem

دانشیار جامعه شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (110473)

47
47
54
3
15
16
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • پایان نامه ارائه الگوی تربیت دینی از آموزه های نهج البلاغه در تربیت دینی دانشجویانِ گروه های تربیت جهادی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه السلام) (دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1401 - فارسی
 • کتاب کتاب تغییرات اجتماعی و فرهنگی، (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین-مقطع کارشناسی ارشد (مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین علیه السلاممقطع کارشناسی ارشد-) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه تاثیر هراس جمعی ناشی از کرونا بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان وزارت بهداشت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد (مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات) - 1400 - فارسی
 • کتاب روان شناسی اجتماعی (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه عوامل موثر برکاهش باروری در بین زنان رباط کریم (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات) - 1400 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی نقش روحانیون (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی جنسیت (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به باروری از دیدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) - 1400 - فارسی
 • کتاب آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه آسیب شناسی نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام بر پایه مسئولیت پذیری اجتماعی (دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه نقش تکنولوژی های ارتباطی درساختار هویت اجتماعی جوانان استان اردبیل مقطع دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع دکتری) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی در بنیادتعاون نیروی انتظامی-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1399 - فارسی
 • کتاب سرمایه اجتماعی خانواده (انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در بین زنان-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1398 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی امنیت (انتشارات دانشگاه امام حین علیه السلام) - 1397 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر جامعه شناسی و مردم شناسی (انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه و اولویت بندی خشونت بین زنان در منطقه 17 تهران-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1397 - فارسی
 • کتاب تغییرات اجتماعی از نظر متفکرین مسلمان (جامعه المصطفی العالمیه) - 1396 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه نظام پیشنهادها در سازمان تامین اجتماعی-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1396 - فارسی
 • طرح پژوهشی راهکارهای توانمند سازی کارکنان دانشگاه امام حسین علیه السلام (دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه سبک زندگی اسلامی در سوره های مومنون، توبه و اسرا و تطبیق آن در سریال های سه ماهه آخر.مقطع کارشناسی ارشد- (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر خلخال دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ی شهر خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه رفتارهای خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند با خانواده های که از ماهواره استفاده نمی کنند- مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع کارشناسشی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه جهت گیری کنش ارزشی دانش آموزان بر اساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده ( مورد مطالعه: دانش آموزان دوره متوسطه اول مدارس خلخال )- مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مختلف در بروز جرائم خشن(مورد مطالعه، مددجویان کانون اصلاح و تربیت استان قم)-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت شهروندان با پلیس مورد مطالعه شهر خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی جامعه شناختی ارزش های حرفه ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی)-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی وضعیت حقوق اجتماعی و تغییرات آن در 30 سال گذشته پیش از استان شدن و بعد از استان شدن در استان اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی جامعه شناختی گرایش به معاشرت پیش از ازدواج به جنس مخالف و عوامل موثر با آن-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • کتاب بایسته های فرهنگی، اقتصادی و مدیریت جهادی (زمزم هدایت، قم) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی ساختن شاخص ها مستند سازی نهادی بودن در سپاه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی وضعیت شناسی فرهنگی سربازان (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی شایستگی های پاسداری (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی وضعیت شناسی فرهنگی خانواده های سپاه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی قومیت ها در جمهوری اسلامی (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه هدفمندی یارانه ها در استان اردبیل-مقطع ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه بررسی نیازها و مشکلات زنان فرهنگی( معلم ها) شهر خلخال و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن- مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه ارزیابی اثرهای اجتماعی مسکن مهر بر نقاط شهری اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه عدالت اجتماعی دردیدگاه های شهید مطهری و جان رالز-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مهاجرت معکوس در روستای طولاش خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه ماهواره وتاثیر آن بر خانواده ها در اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خشونت های رفتاری در مسابقات فوتبال در خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه شوهرآزاری در اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه حقوق زنان در قبل و بعد از انقلاب در اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • کتاب حماسه اقتصادی، سیاسی (زمزم هدایت، قم) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر جرائم دزدی، اعتیاد و انحراف جنسی در قم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) - 1391 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی نقش محول روحانیون در سپاه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1391 - فارسی
 • گزارش فرهنگ کتابخوانی در بین زنان شهر خلخال (سپاه استان اردبیل) - 1386 - فارسی
 • گزارش تحولات جمعیتی شهر خلخال (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال) - 1379 - فارسی
 • پایان نامه بررسی رفتارهای حاشیه نشینان کوی مرادیان رشت (دانشگاه گیلان) - 1378 - فارسی
 • گزارش بررسی علل کم رنگ شدن فریضه امر به معروف در بین خانواده های پاسداران استان اردبیل (سپاه استان اردبیل) - 1376 - فارسی
 • پایان نامه توسعه و مشارکت (دانشگاه تبریز) - 1375 - فارسی

سوابق استادی

 • دانشیار (1401-1405)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در عضو هیات علمی (1378-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست گروه جامعه شناسی (1390-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر تجربه نگاری و اندیشه ورزی (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر رشد واحدهای فن آور دانشگاه امام حسین علیه السلام (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهش دانشگاه (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات اندیشه ورزی جمعیت (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی و چهار دهه مقاومت و بایستگی های فرهنگی گام دوم (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی همایش قدرت نرم (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علمی فرهنگ و قدرت نرم (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوفصلنامه تربیت پاسدار انقلاب اسلامی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علوم نظامی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوفصلنامه سرمایه انسانی (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیرعلمی دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دو فصلنامه دفاع مقدس و نبردهای معاصر (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام (1401-1403)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری در سال۱۴۰۱ (1401)
 • مدیر گروه علمی برتر پژوهشی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام دردهمین جشنواره مالک اشتر برای سال 1399 (1400)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام در سال 1400 (1400)
 • مولف برتر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام در سال 1400 (1400)
 • مقاله برتر همایش سراسری امنیت، اقتدار (1399)
 • پژوهشگر ممتاز دانشکده علوم انسانی در سال1399 (1399)
 • پژوهشگر ممتاز دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام در سال 99 (1399)
 • مدیر گروه علمی برتر دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام در نهمین جشنواره مالک اشتر برای سال 1398 (1398)
 • مقاله برتر همایش قدرت نرم انقلاب اسلامی تهدیدات و بایسته های فرهنگی بیانیه گام دوم با عنوان ضرورت همخوانی دگرگونی های جمعیتی با سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی (1398)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسانی در سال 1397 (1397)
 • پژو هشگر نمونه دانشگاه امام حسین علیه السلام (1396)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسانی (1396)
 • مقاله برگزیده همایش دفاع مقدس در کتاب های درسی مدار س با عنوان تحلیل محتوی دفاع مقدس در کتاب های مقطع متوسطه (1396)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسانی (1395)
 • پژوهشگر فعال در پژوهشگا امام صادق علیه السلام (1389)
 • استاد نمونه سال 1398 و دریافت جایزه از مقام معظم رهبری (139)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی روش قرآن پژوهشی و تالیف کتاب - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1399)
 • اولین همایش بین المللی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1398)
 • کارگاه آموزشی ویژگی های استاد تراز انقلاب - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1398)
 • چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران (1397)
 • کارگاه تخصصی تالیف کتاب - دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام (1397)
 • کارگاه آموزشی تالف کتاب - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1396)
 • اولین همایش بین المللی بحران های جهان اسلام - دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 • کارگاه آموزشی اتاق فکر - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1395)
 • روش های تدریس - دانشگاه افسری (1394)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1393)
 • اولین همایش نظم و امنیت در جامعه - دانشگاه یزد (1392)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - پژوهشگاه امام صادق (1390)

سایر موارد

 • جرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین 1395-9
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین در سال 139-11
 • اجرای کارگاه پروپوزال نویسی1396-9
 • اجرای کارگاه پروپوزال نویسی1396- دانشگاه هوا فضا9
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی1397-3
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی دردانشگاه امام حسین- دانشکده جهادی 1397-9
 • - داوری مقالات در فصل نامه های مختلف
 • طراحی دوره های کارشناسی
 • دبیر همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی و چهار دهه مقاومت و بالیسته های فرهنگی گام دوم
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش سراسری قدرت نرم
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش بیانیه گام دوم و .....
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین علیه السلام مع پژوهش
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین علیه السلام دانشکده جهادی سال99
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش بین المللی گام دوم 1398
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین علیه السلام دانشکده اطلاعات سال 99
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در مجتمع دانشگاهی شهید مطهری سال 1399
 • اجرای کارگاه نظریه پردازی در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه تفکر انتقادی و تفکر خلاقانه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه فراتحلیل در دانشکاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه دوفصلنامه دفاع مقدس و نبردهای معاصر در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه علوم نظامی در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه تربیت پاسدار در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه سرمایه انسانی در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱