آقای دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم

Dr. Mohamadreza Rashidi Alehashem

دانشیار جامعه شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (110473)

61
61
7
58
3
15
22
12
7

دانشیار جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی مدیر گروه فرهنگی اجتماعی در دانشکده علوم انسانی و. قدرت نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Rashidi Alehashem ,M, Amani Sayvaki ,E,.(2023) prioritizing the factores affecting job burnout among employees of the police fores cooperative foundation., International journal art and social science issn:2581-7922 volume 6- issue 8August 2023
 •  Rashidi Alehashem,M, Mohammad Sadeghi M(2023) He study of mass panic Rezulting from the social crisis of covid 19 and effect on the public health of the employees of the Ministry of Health in Tehran International ournal of social science and Human research ISSN (print): 2644-0679, ISSN (online): 2644-0695 Volume 06 Issue 07 July 2023 DOI:
 •  Rashidi Alehashem, M, Mohammad Sadeghi, M(2023) The Study of Mass Panic Resulting from the Social Crisis of Covid-19 and its Effect on the Job Performance of the Employees of the Ministry of Health in Tehran International Journal of Social Science And Human Research ISSN (print): 2644-0679, ISSN (online): 2644-0695 Volume 06 Issue 09 September 2023
 •  Rashidi Alehashem, M(2023)Investigating Social Factors Related To the Level of Citizens' Participation with the Police in the Study of Khalkhal City International Journal of Management Sciences and Business Research, July-2023 ISSN (2226-8235) Vol-12, Issue 7
 •  Rashidi Alehashem, Mohammed reza(2023)A study of social factors affending the occureence of violent crime study case, client of correctional and education center of Qom province International journal of Art and social science issn:2581-7922volom6Issue10,octobet2023.
 •  Rashidi Alehashem Mohammad, sobori, parviz(2023)Explaining the role of sociological factors in students tendency to abuse drug subject of study. the second year of highschool khalkhal city.International Journal of social science and Human Research: SSN(print):2644:679)ISSN(onlin):2644-0695 volome 06 Issue 10 october DOI:10.47191/Ijsshr/V6-I10-419IM
 •  .Rashidi Alhashem Seyed Mohammad reza(2024)Investigation of the tendency to have the premarital relationship with the opposite sex and the factors affecting it IJMSBR Volume13(03)issue.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • توانمندسازی در برابر جنگ نرم دشنن (1396)
 • مطالعه وضعیت شناسی خانواده ها در استان قم (1392)
 • مطالعه مستندسازی نهادی شدن (1392)
 • مطالعه نقش روحانیون در جامعه (1391)
 • مطالعه فرهنگ مطالعه در بین زنان شهرستان خلخال (1386)
 • مطالعه تحولات جمعیتی شهرستان خلخال در ۴ دهه از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ (1379)
 • مطالعه علل کم رنگی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین خانواده های استان اردبیل (1376)

تالیفات

 • کتاب قدرت نرم فرهنگی (دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب روش تحقیق در مسائل اجتماعی و فرهنگی (دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه ارائه الگوی تربیت دینی از آموزه های نهج البلاغه در تربیت دینی دانشجویانِ گروه های تربیت جهادی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه السلام) (دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1401 - فارسی
 • کتاب کتاب تغییرات اجتماعی و فرهنگی، (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1401 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی انقلاب اسلامی (دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه الساام) - 1401 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی فرهنگی (دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین-مقطع کارشناسی ارشد (مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین علیه السلاممقطع کارشناسی ارشد-) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه تاثیر هراس جمعی ناشی از کرونا بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان وزارت بهداشت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد (مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات) - 1400 - فارسی
 • کتاب روان شناسی اجتماعی (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه عوامل موثر برکاهش باروری در بین زنان رباط کریم (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات) - 1400 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی نقش روحانیون (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی جنسیت (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به باروری از دیدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) - 1400 - فارسی
 • کتاب آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی (انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه آسیب شناسی نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام بر پایه مسئولیت پذیری اجتماعی (دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه نقش تکنولوژی های ارتباطی درساختار هویت اجتماعی جوانان استان اردبیل مقطع دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع دکتری) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی در بنیادتعاون نیروی انتظامی-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1399 - فارسی
 • کتاب سرمایه اجتماعی خانواده (انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در بین زنان-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1398 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی امنیت (انتشارات دانشگاه امام حین علیه السلام) - 1397 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر جامعه شناسی و مردم شناسی (انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه و اولویت بندی خشونت بین زنان در منطقه 17 تهران-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1397 - فارسی
 • کتاب تغییرات اجتماعی از نظر متفکرین مسلمان (جامعه المصطفی العالمیه) - 1396 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه نظام پیشنهادها در سازمان تامین اجتماعی-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1396 - فارسی
 • طرح پژوهشی راهکارهای توانمند سازی کارکنان دانشگاه امام حسین علیه السلام (دانشگاه امام حسین علیه السلام) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه سبک زندگی اسلامی در سوره های مومنون، توبه و اسرا و تطبیق آن در سریال های سه ماهه آخر.مقطع کارشناسی ارشد- (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر خلخال دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ی شهر خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات-مقطع کارشناسی ارشد) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه رفتارهای خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند با خانواده های که از ماهواره استفاده نمی کنند- مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع کارشناسشی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه جهت گیری کنش ارزشی دانش آموزان بر اساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده ( مورد مطالعه: دانش آموزان دوره متوسطه اول مدارس خلخال )- مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مختلف در بروز جرائم خشن(مورد مطالعه، مددجویان کانون اصلاح و تربیت استان قم)-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت شهروندان با پلیس مورد مطالعه شهر خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی جامعه شناختی ارزش های حرفه ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی)-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی وضعیت حقوق اجتماعی و تغییرات آن در 30 سال گذشته پیش از استان شدن و بعد از استان شدن در استان اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه بررسی جامعه شناختی گرایش به معاشرت پیش از ازدواج به جنس مخالف و عوامل موثر با آن-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1394 - فارسی
 • کتاب بایسته های فرهنگی، اقتصادی و مدیریت جهادی (زمزم هدایت، قم) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی ساختن شاخص ها مستند سازی نهادی بودن در سپاه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی وضعیت شناسی فرهنگی سربازان (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی شایستگی های پاسداری (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی وضعیت شناسی فرهنگی خانواده های سپاه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی قومیت ها در جمهوری اسلامی (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه هدفمندی یارانه ها در استان اردبیل-مقطع ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه بررسی نیازها و مشکلات زنان فرهنگی( معلم ها) شهر خلخال و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن- مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه ارزیابی اثرهای اجتماعی مسکن مهر بر نقاط شهری اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه عدالت اجتماعی دردیدگاه های شهید مطهری و جان رالز-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مهاجرت معکوس در روستای طولاش خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه ماهواره وتاثیر آن بر خانواده ها در اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خشونت های رفتاری در مسابقات فوتبال در خلخال-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه شوهرآزاری در اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه حقوق زنان در قبل و بعد از انقلاب در اردبیل-مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-مقطع کارشناسی ارشد) - 1393 - فارسی
 • کتاب حماسه اقتصادی، سیاسی (زمزم هدایت، قم) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر جرائم دزدی، اعتیاد و انحراف جنسی در قم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) - 1391 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی نقش محول روحانیون در سپاه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - 1391 - فارسی
 • گزارش فرهنگ کتابخوانی در بین زنان شهر خلخال (سپاه استان اردبیل) - 1386 - فارسی
 • گزارش تحولات جمعیتی شهر خلخال (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال) - 1379 - فارسی
 • پایان نامه بررسی رفتارهای حاشیه نشینان کوی مرادیان رشت (دانشگاه گیلان) - 1378 - فارسی
 • گزارش بررسی علل کم رنگ شدن فریضه امر به معروف در بین خانواده های پاسداران استان اردبیل (سپاه استان اردبیل) - 1376 - فارسی
 • پایان نامه توسعه و مشارکت (دانشگاه تبریز) - 1375 - فارسی

سوابق استادی

 • دانشیار (1401-1405)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در عضو هیات علمی (1378-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست گروه جامعه شناسی (1390-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر تجربه نگاری و اندیشه ورزی (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر رشد واحدهای فن آور دانشگاه امام حسین علیه السلام (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهش دانشگاه (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات اندیشه ورزی جمعیت (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی و چهار دهه مقاومت و بایستگی های فرهنگی گام دوم (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی همایش قدرت نرم (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علمی فرهنگ و قدرت نرم (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوفصلنامه تربیت پاسدار انقلاب اسلامی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علوم نظامی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوفصلنامه سرمایه انسانی (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیرعلمی دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دو فصلنامه دفاع مقدس و نبردهای معاصر (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام (1401-1403)

جوایز و افتخارات

 • مقاله برتر سومین همایش سراسری پیشران های مقاومت انقلابی و رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن مقاله ویژگی های مقاومت انقلابی در تحلیل مضمون آیات و روایات (1403)
 • پژوهشگر برتر و ممتاز دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام (1402)
 • استاد برتر دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام. در دومین جشنواره تقدیر از برترین های تربیت و آموزش سازمان های نیروهای مسلح (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری در سال۱۴۰۱ (1401)
 • گروه علمی برتر(مدیر گروه برتر)جشنواره مالک اشتر در سال ۱۴۰۱ دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه امام حسین علیه السلان (1401)
 • مولف برتر سال ۱۴۰۱ دانشگاه امام حسین علیه السلام (1401)
 • مدیر گروه علمی برتر پژوهشی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام دردهمین جشنواره مالک اشتر برای سال 1399 (1400)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام در سال 1400 (1400)
 • مولف برتر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام در سال 1400 (1400)
 • مقاله برتر همایش سراسری امنیت، اقتدار (1399)
 • پژوهشگر ممتاز دانشکده علوم انسانی در سال1399 (1399)
 • پژوهشگر ممتاز دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام در سال 99 (1399)
 • مدیر گروه علمی برتر دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام در نهمین جشنواره مالک اشتر برای سال 1398 (1398)
 • مقاله برتر همایش قدرت نرم انقلاب اسلامی تهدیدات و بایسته های فرهنگی بیانیه گام دوم با عنوان ضرورت همخوانی دگرگونی های جمعیتی با سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی (1398)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسانی در سال 1397 (1397)
 • پژو هشگر نمونه دانشگاه امام حسین علیه السلام (1396)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسانی (1396)
 • مقاله برگزیده همایش دفاع مقدس در کتاب های درسی مدار س با عنوان تحلیل محتوی دفاع مقدس در کتاب های مقطع متوسطه (1396)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسانی (1395)
 • پژوهشگر فعال در پژوهشگا امام صادق علیه السلام (1389)
 • استاد نمونه سال 1398 و دریافت جایزه از مقام معظم رهبری (139)
 • گروه برتر تالیف دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم در مرداد ۱۴۰۲

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی روش قرآن پژوهشی و تالیف کتاب - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1399)
 • اولین همایش بین المللی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1398)
 • کارگاه آموزشی ویژگی های استاد تراز انقلاب - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1398)
 • چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران (1397)
 • کارگاه تخصصی تالیف کتاب - دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام (1397)
 • کارگاه آموزشی تالف کتاب - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1396)
 • اولین همایش بین المللی بحران های جهان اسلام - دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 • کارگاه آموزشی اتاق فکر - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1395)
 • روش های تدریس - دانشگاه افسری (1394)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - دانشگاه امام حسین علیه السلام (1393)
 • اولین همایش نظم و امنیت در جامعه - دانشگاه یزد (1392)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - پژوهشگاه امام صادق (1390)

سایر موارد

 • جرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین 1395-9
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین در سال 139-11
 • اجرای کارگاه پروپوزال نویسی1396-9
 • اجرای کارگاه پروپوزال نویسی1396- دانشگاه هوا فضا9
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی1397-3
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی دردانشگاه امام حسین- دانشکده جهادی 1397-9
 • - داوری مقالات در فصل نامه های مختلف
 • طراحی دوره های کارشناسی
 • دبیر همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی و چهار دهه مقاومت و بالیسته های فرهنگی گام دوم
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش سراسری قدرت نرم
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش بیانیه گام دوم و .....
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین علیه السلام مع پژوهش
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین علیه السلام دانشکده جهادی سال99
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش بین المللی گام دوم 1398
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه امام حسین علیه السلام دانشکده اطلاعات سال 99
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در مجتمع دانشگاهی شهید مطهری سال 1399
 • اجرای کارگاه نظریه پردازی در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه تفکر انتقادی و تفکر خلاقانه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
 • اجرای کارگاه فراتحلیل در دانشکاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه دوفصلنامه دفاع مقدس و نبردهای معاصر در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه علوم نظامی در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه تربیت پاسدار در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه سرمایه انسانی در دانشگاه افسری وپاسداری امام حسین علیه السلام آذر ۱۴۰۱
 • اجرای کارگاه تفکر انتقادی و تفکر خلاق در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام بهمن 1401
 • عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علمی و پژوهشی پاسداری فرهنگی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه جمعیت و پیشرفت
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم ورزشی و توان رزم
 • دبیر علمی سومین همایش سراسری پیشران های مقاومت انقلابی در رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن
 • عضو شورای سیاستگذاری سومین همایش سراسری پیشران های مقاومت انقلابی در رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن
 • عضو کمیته علمی سومین همایش سراسری پیشران های مقاومت انقلابی در رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن
 • مدیر پنل اجتماعی در سومین همایش سراسری پیشران های مقاومت انقلابی در رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن
 • عضو کمیته داوران در سومین همایش سراسری پیشران های مقاومت انقلابی در رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن