آقای دکتر خدایار ابراهیمی

Dr. khodayar ebrahimi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309489)

2
15
3

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب جنگ نرم (دانشگاه افسری امام حسین(ع)) - 1397 - فارسی
  • کتاب انقلاب اسلامی ایران، مبانی نظری و تاریخ (جلد 2)ی (دانشگاه افسری امام حسین(ع)) - 1397 - فارسی
  • کتاب انقلاب اسلامی ایران، مبانی نظری و تاریخ (جلد 1) (دانشگاه افسری امام حسین(ع)) - 1396 - فارسی