نقش شبکه های اجتماعی مجازی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس با تاکید بر کارکرد شبکه مجازی تلگرام

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 413

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SDSCB-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

فرهنگ دفاع مقدس با داشته های ارزشی مبتنی بر آموزه های دینی، انقلابی و ملی بخش قابلتوجهی از فرهنگ عمومی جامعه ایرانی محسوب می شود؛ به طوری که بزرگان انقلاب همواره بهبهره گیری از آن به عنوان یک فرصت اثرگاار تیکید کرده اند و مورد مطالبه ایشان بوده است. باپیشرفت فناوری های ارتباطی و رسانه ای، زمینه های بهره گیری بیشتر از داشته های فرهنگی دفاعمقدس فراهم شده است. در این مقاله با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توجه به کارکردهای متنوع فضای مجازی به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی بهگونه ای خاص، بخش هایی از قابلیت ها و توانمندی های موجود برای اشاعه و انتشار فرهنگ دفاعمقدس به رشته تحریر درآید. نتای، حاصل از بررسی محتوای شش شبکه اجتماعی مجازی در دوقالب کانال و گروه نشان دهنده توانمندی این شبکه ها در نهادینه سازی فرهنگ دفاع مقدس است وغفلت از این مهم آثار غیر قابل جبرانی بر پیکره فرهنگی کشور بر جای خواهد گذاشت.

نویسندگان

خدایار ابراهیمی

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)