سرمایه اجتماعی و برایند آن، امنیت اجتماعی برآمده از الگوی جامعه نبوی، برای کنش متقابل با قومیت ها در نظام جمهوری اسلامی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASP02_079

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

امنیت و در راستای آن نظم از مهم ترین عنصرهای اقتدار نظام های سیاسی و اجتماعی هستند با این وصف، مطالعهچگونگی کنش رو در روی حکومت ها با قوم ها و امنیت ناشی از آن، در سیره پیامبر اکرم (ص) در رو در روئی با قومهای گوناگون هدف این مقاله است که به عنوان الگویی برای سازگاری در کنش های رو در روی با قوم های موجودکشور در جمهوری اسلامی مدد برساند. شناسایی شاخص های نظم و امنیت در بعد اجتماعی و با رویکرد سرمایهاجتماعی و چگونگی آن مورد سوال این مقاله است. تلاش می شود که شاخص های موجود در حوزه امنیت و نظم دررابطه با قومیت ها مطالعه شود. این مقاله از روش های تطبیقی و تاریخی بهره می برد. شاخص های سرمایه اجتماعیهمچون احترام، اعتماد، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امید اجتماعی، در جامعه نبوی، گروه های اجتماعی وجامعه را در مسیر امنیت اجتماعی قرار می داد از این روی تبعیض و بی عدالتی ممنوع بود. یکپارچگی و اتحاد موج میزد. اتحاد مهاجر و انصار به عنوان دو گروه اجتماعی گوناگون جریان داشت، عهد برادری بین این دو گروه اجتماعیایجاد شد. اعتماد اجتماعی بالایی بین گروه های اجتماعی درونی و بیرونی برقرار بود. پیمان های دوستی با دین ها و قومهای همسایه شکل گرفت. احترام به هم گروهی ها و گروه های اجتماعی همسایه سرلوحه روابط اجتماعی بودهمبستگی با دین های توحیدی ایجاد شد. تعصب های قومی و قبیله ای مهار شد. پیمان های تجاری با قبیله های مسیرتجارتی قریش منعقد شد. شاخص های اعتماد، همبستگی، مشارکت اجتماعی و امید در قالب سرمایه اجتماعی فرمولموفقیت جامعه نبوی بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل گوناگونی قومیت ها، زبان و خرده فرهنگ ها نیاز به ایجادانسجام و یکپارچگی دارد و باید مدل نظم و امنیت اجتماعی در سیره پیامبر اکرم را که عمدتا بر پایه گرامیداشت سرمایهاجتماعی انسان ها، قوم ها و گروه های اجتماعی گوناکون است را سر لوحه اداره نظم و امنیت خویش قرار دهد.جمهوری اسلامی به دلیل قومیت های گوناگون، از شیوه های همبستگی و تکریم سرمایه اجتماعی قومیت ها در ایجادامنیت اجتماعی برای شهروندها می تواند بهره ببرد.

کلیدواژه ها:

امنیت اجتماعی ، جامعه نبوی ، قومیت ، جمهوری اسلامی و سرمایه اجتماعی

نویسندگان

سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام

محسن هادی طحان

پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

محسن رادمهر

پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

فریدون دلگشا

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات اردبیل)