ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات بازاریابی

Journal of International Business Administration

حوزه های تحت پوشش:بازاریابی, کسب و کار


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2588-5057

Services Operation Management

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد اجتماعی, بازاریابی, مدیریت (عمومی), جامعه شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-5055
شاپای الکترونیک: 2676-3540

An Approach to Business Management

حوزه های تحت پوشش:بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2717-0837
شاپای الکترونیک: 2717-083X

Consumer Behavior Studies

حوزه های تحت پوشش:بازاریابی, رفتار سازمانی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-4145

Pars Modir

حوزه های تحت پوشش:بازاریابی

شاپای الکترونیک: ۵۱۳۷-۲۶۴۵

Quarterly Journal of Berand Management

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, بازاریابی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-3222
شاپای الکترونیک: 2538-1482

Journal of Business Administration Reseaches

حوزه های تحت پوشش:بازاریابی, مدیریت (عمومی)

شماره استاندارد: 2645-386X
شاپای الکترونیک: 2645-3878
پشتیبانی